Studium anglistiky na KAA UPOL

Úvod

V této sekci si můžete přečíst a/nebo stáhnout vysvětlení základních literárních termínů. Jejich výběr odpovídá seznamu pojmů, jejichž zvládnutí je jedním z požadavků pro získání zápočtu ze semináře Briské literatury 2. Na oficiálním seznamu termínů jsou výrazy rozděleny do několika skupin, zde však pro větší přehlednost řadím všechny termíny podle abecedy.

Literární termíny

From "Absurd, the" to "Couplet".

A Absurd, the Subcategory of the comic. Includes equal rates of the comic and the tragic. E.g. absurd drama. Accentual Verse A type of verse measured by the number of accents in each line. Most English poetry...
>>

From "Dactyl" to "Grotesque, the".

D Dactyl (From Greek: finger). A metrical foot comprising one stressed syllable followed by two unstressed ones (like finger joints). The dactyl, like the trochee, produces a falling rhythm. Not commonly used...
>>

From "Haiku" to "Novel".

H Haiku A Japanese verse form comprising three lines of five, seven and five syllables respectively. Expresses a single idea, image or feeling. Used e.g. by E. Pound, R. Frost or W. B. Yeats. J. Kirkup's haiku...
>>

From "Objective Correlative" to "Royal Stanza".

O Objective Correlative A rhetorical device defined by T. S. Eliot as "the only way of expressing emotion in the form of art". An objective correlative is "a set of objects, a situation, a chain of events,...
>>

From "Satire" to "Zeugma".

S Satire A literary art of diminishing or derogating a subject by making it ridiculous and evoking attitudes of amusement, contempt, scorn or indignation. Usually practised as a corrective of human vice,...
>>

Záznamy: 1 - 5 ze 5

Vyhledávání

© 2008-2015 Všechna práva vyhrazena.