Studium anglistiky na KAA UPOL

Úvod

Sekce je věnována volitelnému semináři KAA UPOL oficiálně nazvanému Modern American Literature 2, což je poněkud méně výmluvný název, tudíž jsem si jej drze přejmenovala na základě konkrétního probíraného období.

Níže najdete seznam povinné četby s rychlými odkazy do relevantních částí Čtenářského deníku tohoto webu. Zpracovanou četbu můžete i stahovat ve formátu PDF. U několika povídek možnost stažení není, měla jsem je zpracované už z dřívější doby, leč nepříliš podrobně, takže prakticky není co stahovat.

Teoretické informace o autorech nemají být primárním požadavkem na zápočet, tudíž je z lenosti nezahrnuji. Většinu autorů nicméně najdete na jiných místech těchto stránek, zejména v sekci Americká literatura 2.

Američtí modernisté

Četba

1. James, Henry. ‘The Real Thing’. Online verze zde.   2. Wharton, Edith. ‘Roman Fever’. Online verze zde.   3. Crane, Stephen. ‘The Open Boat’. Online verze zde. Ke stažení zde.   4....
>>

Záznamy: 1 - 1 ze 1

Vyhledávání

© 2008-2015 Všechna práva vyhrazena.