Studium anglistiky na KAA UPOL

Literární kritika a teorie

(1) Antika.

Antická literatura - mimetické přístupy: dílo jako nápodoba + pragmatický účinek textu na čtenáře   Platón: Ústava (387 - 386 p.n.l.) Politické myšlenky - sepsáno mezi 1. a 2. cestou do Syrakus: Platónův...
>>

(2) Formalismus.

Characterictics - 1st 2/3 of 20th century - parallel development in Russia a. USA - turns away from the ideas of positivism - concentrates on the text as an independent form - sometimes narrows down the...
>>

(3) Strukturalismus.

- nezajímá se o otázky původu a vývoje (NE diachronní přístup) - synchronní přístup: zajímá se o funkce, které prvky určitého celku zastávají   Lingvistika: Ferdinand de Saussure (1857 - 1913) - švýcarský...
>>

(4) Psychologický přístup.

- M. H. Abrams: psychologická kritika se zabývá lit. dílem jako uměleckým výrazem osobnosti autora - tradiční přístup: zanedbává jemné detaily struktury lit. díla - formalistický přístup: zanedbává historický...
>>

(5) Antropologický, mytologický a archetypální přístup.

Vztah k jiným přístupům Shody ~ příbuznost s psychologickou kritikou - sny odrážejí nevědomé tužby a obavy jedince ~ mýty symbolicky odrážejí tužby či obavy celého lidstva - ale: psychologie je experimentální,...
>>

(6) Carl Gustav Jung (1875 - 1961).

Vztah k Freudovi - svého času student Freuda, se kterým se ideologicky rozešel, považoval jeho teorie za příliš omezující - považoval libido, duševní energii, za více než pouze sexuální sílu - považoval...
>>

(7) Poststrukturalismus, dekonstruce a nový historismus.

Poststrukturalismus a dekonstrukce - oba směry předpokládají existenci něčeho, co přecházelo: u postrukturalismu je to struktura, u dekonstrukce je to konstrukce - poststrukturalismus: snaží se překonat...
>>

Záznamy: 1 - 7 ze 7

Vyhledávání

© 2008-2015 Všechna práva vyhrazena.