Studium anglistiky na KAA UPOL

Archiv novinek

Jsem zpět

10. 09. 2015 23:48

Rozhodla jsem se krátit si čekání na obhajobu své dizertační práce oživením těchto stránek. Během příslušné doby se přestěhuji na novou doménu, kde můžete mimo jiné očekávat design 21. století. Ha. Momentálně pracuji na revizi nejoblíbenějších materiálů, tak aby byly uživatelsky ještě přívětivější; a uvítám návrhy na to, co byste rádi změnili na nových stránkách oproti stávajícím. 

 

Tvůrčí pauza

09. 07. 2010 02:11

Podle data poslední aktualizace by se mohlo zdát, že autorka stránek zemřela. Nezemřela, zatím. Pouze se musím věnovat vlastním akutním studijním povinnostem, abych třeba nezapomněla dostudovat. Zatím prosím vezměte zavděk stávajícím obsahem a s novým semestrem snad začnu tvořit obsah nový.

 

Americká literatura 3

15.04.2010 13:46

Dokončila jsem vkládání témat Americké literatury 3. Aby to nebylo tak jednoduché, některé básníky ze všezahrnujícího tématu č. 15 jsem si dovolila logicky přiřadit k jiným tématům, tj. beatniky k beatnikům v tématu č. 14, konfesionální básníky obdobně k tématu č. 16. Řiďte se podle seznamu autorů uvedených v závorce za názvem tématu.

 

Opravy k tématům Americké literatury 3

09.04.2010 14:00

Fanouškům Americké literatury 3. Zkontrolujte si prosím, zda máte stažené opravené verze témat č. 8 a 9, kde jsem původně chybně uvedla názvy děl Raymonda Carvera (správně Will You Please Be Quiet, Please?) a Isaaca Bashevise Singera (správně Satan in Goray). Za matení nebohých čtenářů se omlouvám.

 

Oblíbený evergreen: Americká literatura 3 

08.03.2010 08:38

Všem, kdož se již nemohou dočkat dubnové zkoušky z Americké literatury 3. Začínám zpracovávat témata závratnou rychlostí jeden kus za tři dny. Zhruba touto frekvencí budu už hotová témata po jednom ukládat do příslušné sekce formou odkazů ke stažení. Zatím jsou k dispozici první dvě.

 

Výsledky ankety

08.03.2010 07:24

Ze 75 hlasů v anketě se více než 90% vyjádřilo, že tyto stránky jsou strukturované přehledně, a dá se v nich vyznat. Sice nevím, jestli mám výsledek přičítat svým vlastním skvělým organizačním schopnostem nebo skvělému orientačnímu smyslu svých uživatelů, nicméně jsem potěšena a děkuji.

 

Irská literatura 1

14.02.2010 21:45

Do sekce Přednášky/semináře jsem právě slavnostně vložila oddíl věnovaný volitelnému semináři Irish Literature 1. Chápu, že měsíc po zápočtovém testu to není právě vzrušující novinka, ale generacím příštím a následujícím se zápisky z hodin a pár titulů z četby snad budou ještě hodit.

 

Američtí modernisté

05.12.2009 01:55

S radostí oznamuji, že jsem dokončila četbu na volitelný seminář pojmenovaný Modern American Literature 2. Pod konkrétnější hlavičkou Američtí modernisté jsem v sekci Přednášky/semináře shromáždila odkazy na zpracovanou četbu do příslušných částí Čtenářského deníku těchto stránek. Materiály můžete opět i stahovat.

 

Obvyklé otázky

21.11.2009 22:24 

Dnes jsem se zjevně nudila, jelikož jsem vyrobila seznam několika běžných otázek, které mi obvykle píšete. Najdete je zodpovězené v sekci FAQ. Vzrušující čtení to zrovna není, ale konečně třeba zjistíte, proč vám nefunguje RSS, či zda jsem skutečná osoba. (Ano, i taková otázka mi přišla.)

 

 

Výsledky ankety

01.11.2009 18:47

Z 80 hlasů v anketě hodnotilo 69% hlasujících úroveň těchto stránek jako vyhovující (díky :-)), 25% vidí stránky jako příliš zjednodušené (kaji se :-() a 6% jako zbytečně složité (vida :-/). Všem děkuji za zpětnou vazbu a výsledky beru v potaz při tvorbě nových materiálů. Máte-li cca 5 vteřin volného času, můžete je věnovat nové anketě.

 

Americká lit. 3 - Dodatek

11.08.2009 23:19

V sekci Přednášky a semináře jsem založila nový oddíl věnovaný Americké literatuře 3. Oddíl je to zatím poněkud chudobný, chystám se jej doplňovat teprve průběžně. Momentálně v něm najdete přehled děl z povinné četby, ke kterým už mám záznamy ve Čtenářském deníku, a které si na tomto místě můžete také stáhnout ve formátu PDF.

 

Četba Americké literatury 3

01.08.2009 20:37

V srpnu se chystám na zkoušku z Americké literatury 3 (díky za projevy soustrasti). Mám se sebou špatné zkoušenosti, co se týká dodržování slibů (viz níže), proto neslibuji, že včas vyvěsím zpracovaná témata, ač se budu snažit. Chabou cenou útěchy budiž alespoň povinná četba ke zkoušce, kterou v následujících dnech začnu ukládat na web.

 

Historická mluvnice: omluva

01.08.2009 20:28

Už-nevím-jak-dávno jsem slibovala zveřejnění materiálů k Historické mluvnici a dosud jsem tak neučinila. Těm, kdož jste se těšili, se velice omlouvám a sypu si popel na hlavu (nesypu, ale určitě budu, až nějaký seženu). Materiály sice připravené mám, ale potřebují ještě důkladnou revizi, aby nebyly víc matoucí než užitečné. Do dalšího zkouškového období to snad už bude. (Ne)slibuji.

 

Fonetika a fonologie

16.06.2009 03:57

Můj počítač se konečně naučil používat fonetickou abecedu IPA. Trvalo mu to dokonce ještě déle než mně. A protože se mi nechce učit na Historickou mluvnici, implementovala jsem symboly IPA do svých starých materiálů připravených kdysi na zkoušku z Fonetiky. Všechny texty jsem nově vyvěsila do sekce Přednášky a semináře pod příslušnou položku v menu. Jako obvykle můžete číst i stahovat.

 

Amerika 20. století

30.05.2009 00:36

V posledních dnech jsem utrpěla mírný pracovní záchvat, jehož příjemným výsledkem jsou zpracované přednášky z hodin America in the 20th Century. Texty naleznete v příslušné sekci spolu s odkazy ke stažení.

 

Americké drama po r. 1945

28.05.2009 02:02

Do Přednášek a seminářů jsem vložila novou sekci s kompletní četbou k volitelnému semináři KAA UPOL Modern American Literature. Předmět se zaměřuje na drama druhé poloviny dvacátého století, na těchto stránkách jej tedy najdete pod konkrétnějším názvem Americké drama po r. 1945. V příslušné sekci jsou shromážděné odkazy do Čtenářského deníku tohoto webu, texty si zde můžete i stáhnout v PDF.

 

Americká poezie po r. 1945

22.05.2009 02:43

Do stávající sekce v Přednáškách a seminářích věnované volitelnému semináři KAA UPOL North American Poetry 1945-2002 jsem doplnila zápisky z letního semestru, který se týkal poezie etnických menšin. Texty je opět možno prohlížet i stahovat.

 

Amerika 20. století

08.04.2009 20:00

Do sekce Přednášky a semináře jsem zavedla nový oddíl se zápisky z hodin volitelného semináře KAA UPOL America in the 20th Century. Na předmět jsem zapsaná v právě probíhajícím semestru, vložené jsou tedy zatím pouze materiály z těch hodin, které letos už proběhly. Další budou následovat. Stále pracuji i na materiálech k dalším předmětům, ač to tak patrně příliš nevypadá.

 

Připravuji na letní semestr

19.02.2009 14:54

Během letního semestru mám v nejlepším úmyslu zpracovat přednášky z Historické angličtiny a postupně připravit témata ke zkoušce a doplnit četbu z Americké literatury 3, tj. po roce 1945. Z volitelných předmětů plánuji průběžně vkládat materiály z druhé části semináře North American Poetry 1945 - 2002 a četbu k Modern American Drama. Jakmile se mi něco podaří vyprodukovat, dám vědět.

 

Britská satira

04.01.2009 14:33

Do sekce Přenášky a semináře jsem vložila nový oddíl věnovaný volitelnému semináři KAA UPOL Britská satira. Zkouška z tohoto předmětu je založená na četbě, oddíl jsem tedy pojala jako shromaždiště odkazů na povinnou a povinně volitelnou četbu do Čtenářského deníku tohoto webu. Některá díla ještě chybí, ale většina už je připravena k prohlížení i ke stažení.

 

Americká poezie po r. 1945

30.11.2008 19:59

Pod záložku Přednášky a semináře jsem zavedla novou sekci s materiály k volitelnému předmětu KAA UPOL North American Poetry 1945 - 2002. Na předmět jsem zapsaná v právě probíhajícím semestru, sekce tedy zatím obsahuje pouze to, co se letos na seminářích už stačilo probrat. Zbývající dvě témata plánuji doplnit ještě před zápočtovým testem.

 

Témata Britské literatury 3 kompletní

15.11.2008 18:46

Dokončila jsem teoretickou část přednášek Britské literatury 3. Průběžně se chystám doplňovat praktickou část, čili četbu. Oficiální seznam témat ke zkoušce neexistuje, tudíž jsem podle sekundární literatury vytvořila vlastní seznam, který by měl, doufejme, zcela pokrývat předpokládanou náplň zkoušky. Témata si můžete stáhnout jednotlivě nebo všechna v jediném souboru.

 

Doporučení ke stahování

26.10.2008 22:25

Pokud máte vyhlédnuté nějaké texty, které si budete chtít stáhnout, preventivně doporučuji, abyste tak činili průběžně během semestru. Tyto stránky používají neplacenou verzi webového hostingu, kde je omezení pro objem dat přenesených každý měsíc. Kdyby tedy všichni stahovali všechno v zápočtovém týdnu, mohlo by dojít k technickým problémům. Díky za pochopení.

 

Nové přednášky a semináře

12.10.2008 00:38

Do sekce Přednášky/semináře jsem zavedla prozatímní verzi Britské literatury III. Na předmět jsem zapsaná v právě probíhajícím semestru, obsah tedy plánuji přidávat průběžně až do konce prosince. Zatím zde najdete prvních pár zpracovaných přednášek, opět s možností stažení, a odkazy na povinnou četbu do Čtenářského deníku.

 

Starší anglická literatura

25.09.2008 12:09

Nadále průběžně připravuji a zveřejňuji nový obsah. V tomto semestru se zaměřím zejména na starší anglickou literaturu z období 700 až 1790 (pro studenty FF UPOL: Britská literatura III). Aktuální seznam posledních přidaných záznamů najdete vždy v pravé dolní části této stránky pod anketou.

 

Nové medailonky autorů

15.09.2008 02:28

Připravuji nové medailonky autorů do sekce Čtenářský deník. Jména vybírám ze sylabů volitených předmětů KAA UPOL Současná britská literatura a Současná skotská literatura. Plánuji také doplnit ty autory, ke kterým mám v příslušné sekci záznam o přečtené knize, ale další informace o autorovi chybí.

 

Úpravy pokračují

31.08.2008 18:39

Pokračuji v úpravách stávajícího obsahu. Rozepisuji obskurní zkratky (btw u mě neznamená by the way, nýbrž between), odstraňuji překlepy (Franklin nenapsal Way to Health, nýbrž Way to Wealth) a doplňuji  citáty autorů. Běžný uživatel tuto činnost zřejmě nezaznamená, ale ve výsledku ji jistě ocení.

 

Duplicity

21.08.2008 15:52 

Kopíruji informace o autorech z literární sekce SBZ pod hlavičku Čtenářského deníku, kde budou autoři řazeni abecedně. V anketě hlasujte, zda takto vznikající duplicitní obsah ponechat anebo webovou verzi literárních témat k SBZ odstranit.

Doplnění 15.09.2008 Vzhledem k vyrovnaným výsledkům ankety duplicitní obsah ponechávám.

 

Konečný obsah

15.08.2008 04:09

Vyčerpala jsem všechny materiály, které jsem měla pro tyto stránky připravené. Plánuji vylepšení a zpřehlednění stávajícího obsahu.

 

Sekce SBZ dokončena

31.07.2008 04:11

Dokončila jsem vkládání materiálů určených k přípravě na státní zkoušky. Připravuji sekci Přednášky/semináře.

 

Čtenářský deník kompletní

21.07.2008 21:26

Do Čtenářského deníku jsem uložila poslední záznam ze svého studijního archivu. Chystám obsah do sekce Státní zkoušky.

 

Stránky Anglistika začínají

01.07.2008 02:31

Dnes byla spuštěna tato nová webová prezentace. V nejbližších dnech se budou vkládat první studijní materiály.

Vyhledávání

© 2008-2015 Všechna práva vyhrazena.