Studium anglistiky na KAA UPOL

Úvod

Na tomto místě najdete výpisky z některých přednášek a seminářů KAA FF UPOL, které mohou sloužit jako poklady při přípravě ke zkoušce. Texty obsahují poznámky z hodin, výpisky z předepsané literatury, úryvky z handoutů, případně poznámky z referátů.

Seznam použitých zdrojů, jméno vyučujícího a semestr, kdy jsem na přednášku či seminář chodila, uvádím jednotlivě u každého záznamu.

Citát: kritické zhodnocení vzdělání

"I do not approve of anything that tampers with natural ignorance. Ignorance is like a delicate exotic fruit; touch it and the bloom is gone. The whole theory of modern education is radically unsound. Fortunately in England, at any rate, education produces no effect whatsoever. If it did, it would prove a serious danger to the upper classes, and probably lead to acts of violence in Grosvenor Square."

Oscar Wilde

Lady Bracknell inThe Importance of Being Earnest (1895).

Aktualizace

Poslední aktualizace této sekce proběhla:

15.04.2010    13:46

Fotogalerie 

Jak jinak využít volný prostor než k podělení se o trofeje ze své knihovničky?

                Alasdair Gray                             Louise Welsh

 

Encyklopedie

Wikipedie

"Otevřená encyklopedie, kterou může vytvářet kdokoliv." 

Přejděte na:

www.en.wikipedia.org

 

Britannica

Nejznámější britská všeobecná encyklopedie online.

Přejděte na:

www.britannica.com

 
Biblické postavy

Abecední seznam nejdůležitějších postav v Bibli a jejich rolí.

Přejděte na:

www.aboutbibleprophecy.com/people.htm

 

Mytologické postavy

Encyklopedie řecké, římské a mnoha dalších regionálních mytologií.

Přejděte na:

www.pantheon.org

Slovníky

Anglický

Anglický výkladový slovník. Včetně výslovnosti, synonym a antonym.

www.thefreedictionary.com

 

Dvojjazyčný

Klasický česko-anglický a anglicko-český online slovník.

www.slovnik.seznam.cz

 

Cizích slov

Významy cizích slov v češtině. Lze listovat i vyhledat konkrétní slovo.

www.slovnik-cizich-slov.cz

Vyhledávání

© 2008-2015 Všechna práva vyhrazena.