Studium anglistiky na KAA UPOL

Úvod

V této sekci naleznete poznámky k četbě, tedy shrnutí obsahu a zpravidla i základní interpretaci daného textu. Pokud není uvedený jiný zdroj, jedná se o mou vlastní interpretaci. Váš samostatný výklad se může od toho mého lišit. Zde prezentované poznámky jsou myšleny pouze jako studijní pomůcka a nemohou nahradit vlastní četbu.

Sekce je doplněna slovníčkem základních literárních termínů, jejichž zvládnutí je mimo jiné třeba k získání zápočtu ze semináře Britské literatury 2. Dále zde najdete stručnou charakteristiku epoch americké a britské literatury, přehled nositelů Nobelovy ceny za literaturu s americkým nebo britským občanstvím a kratší či delší medailonky vybraných autorů.

Skladba autorů a děl se řídí převážně požadavky KAA FF UPOL, částečně pak mými vlastními zájmy. Mnoho děl významných klasiků vynechávám proto, že jejich podrobnou analýzu najdete na jiných webových stránkách. Pokud tedy ještě nepoužíváte Sparknotes, prohlédněte si lištu Průvodci četbou!

Plagiátorství

Neprezentujte prosím žádné texty ani jejich části uveřejněné v této sekci jako své vlastní. Mohli byste se dopouštět plagiátorství.

Citát: definice literatury

"Literature is organised violence committed on ordinary speech."

Roman Jakobson

Poezie 

Archiv poezie

Texty básní s možností poslechnout si přednes vybraných autorů.

www.poetryarchive.org

Básně a básníci

Texty básní, biografie autorů a kritické zhodnocení jejich díla.

www.poets.org

 
 Poetry Foundation

Bohatý zdroj podrobných informací o konkrétních básnících i poezii obecně. Texty básní, biografie a kompletní bibliografie autorů, literární termíny.

www.poetryfoundation.org

Knihovny online

Projekt Gutenberg

Volně přístupný archiv nezkrácených textů poezie i prózy vzniklých do počátku dvacátého století.    

Přejděte na:

www.gutenberg.org 

 

Wondering Minstrels

Archiv poezie s vyhledáváním básní podle autora, názvu či prvního verše.

Přejděte na:

www.wonderingminstrels.blogspot.com

 

Bartleby

Různorodý archiv klasiků světové literatury, odborných textů týkajících se užívání jazyka a stylistiky, filozofických a literárních esejí aj.  

Přejděte na:

www.bartleby.com

Průvodci četbou

Sparknotes

 Obsáhlé rozbory stěžejních děl anglicky psané literatury i děl světových klasiků. 

Přejděte na:

www.sparknotes.com

 

 CliffsNotes

Alternativní zdroj. Obsahuje některá díla, která na Sparknotes chybí.

Přejděte na:

www.cliffsnotes.com

 

Shmoop

Nově vznikající stránky. Seriózní informace zejména o literatuře a americké historii zábavnou formou.

Přejděte na:

www.shmoop.com

Vyhledávání

© 2008-2015 Všechna práva vyhrazena.